BIC-Culture-Inventive-Poland-1

Sprytne, praktyczne i efektywne rozwiązania stanowią dla nas wyzwanie

Historia firmy BIC podąża w ślad za ewoluującymi potrzebami konsumentów. Identyfikując konkretną potrzebę BIC za każdym razem stara się odpowiedzieć na nią w sposób technologicznie pomysłowy, optymalizując wydajność produktów w wyniku ciągłego procesu badawczo-rozwojowego.